|

Grillaaminen taloyhtiössä

Kesäaikaan moni valmistaa ruokaa grillaamalla. Kokosimme ohjeet grillien käyttöön yhdessä palotarkastajan kanssa. Grillaamiseen suosittelemme käytettäväksi hiiliä puiden sijaan.

Grillaamisen tulee tapahtua joko grillihiiliä ja sytytysnestettä käyttäen tai nestekaasulla. Grillatessa tulee huomioida naapurit ja lähiympäristö. Vältä kipinöitä ja huomioi tuuleen suunta savuhaittojen minimoimiseksi.

Grilli on sijoitettava palamattomalle alustalle, joko laattojen päälle tai hiekalle. Sen tulee olla riittävän kaukana puisista rakenteista, aidoista ja muista palavista materiaaleista. Etäisyys räystäslinjasta tulee olla vähintään 4 metriä. Grilliä ei saa sijoittaa myöskään aivan metsän reunaan, koska kuivana aikana on metsäpalon vaara..

Jos käytössäsi on nestekaasugrilli, tutustu huolellisesti käyttöohjeisiin. nestekaasugrillissä tulee olla CE-merkki ja vanhempien nestekaasulaitteiden tulee olla TUKES:in hyväksymiä. Tarkista laitteen kunto ja tiiveys säännöllisesti ja vaihda/huollata kuluneet osat ajoissa. Sulje nestekaasupullon venttiili, kun et käytä grilliä. Nestekaasupullo tulee säilyttää maanpäällisissä tiloissa suoralta auringonvalolta suojattuna.

Onnettomuuden sattuessa avotuligrillin palon saa sammumaan tukahduttamalla hiekalla tai sammutuspeitolla. Jos tunnet kaasun hajua, sulje nestekaasupullon venttiili, etsi vuotokohta äläkä käytä avotulta. Tulipalon sattuessa sammuta jauhesammuttimella tai sammutinpeitolla. Vie kaasupullo kauemmaksi. Soita 112.

Pelastuslain tarkoittamaksi avotuleksi ei lueta grilliä, joka on eristetty maapohjasta ja josta ei kipinät pääse leviämään. Tällainen on esimerkiksi tiilinen tai kivinen tulisija, jossa on suljettu tulipesä ja josta tuli ei pääse leviämään kipinöinnin vuoksi päällä olevan huuvan ansiosta.

Grillauksessa huomioitavaa:

  • Sytyttämiseen saa käyttää vain grillinestettä.
  • Grillinestettä ei saa lisätä kuumille hiilille.
  • Älä anna lasten leikkiä grillinesteiden kanssa.
  • Grillausta on valvottava.
  • Jäähdytä grilliin jäänyttä tuhkaa riittävän kauan (yli vuorokausi) ennen kuin viet sen jäteastiaan.
  • Kuuman tuhkan saa varastoida vain tarkoitukseen varatuissa peltisissä astioissa, jotka on sijoitettu palamattomalle alustalle.
  • Avotuligrillin käyttö on kielletty metsäpalovaroituksen aikana
  • Grillin sytyttäjä vastaa aina mahdollisista vahingoista.
  • Järjestyssääntöjen mukaan ruoanvalmistus parvekkeilla on kielletty

Kuvan grillin käyttö on kielletty metsäpalovaroituksen aikana, koska se luokitellaan pelastuslain mukaan avotuleksi.