Asumisneuvonta

Hyvinkään Vuokra-asunnoilla on oma asumisneuvoja. Asumisneuvojan puoleen on hyvä kääntyä erilaisissa asumiseen liittyvissä haasteissa, myös silloinkin, jos on jo ehtinyt kertymään vuokravelkaa tai ilmenee haasteita vuokranmaksun kanssa.

Asumisneuvoja neuvoo ja ohjaa oikeiden palveluiden piiriin ja on tukena vuokranmaksuun ja asumiseen liittyvien asioiden selvittelyssä. Vuokravelan hoitamisesta on yleensä mahdollista sopia ja tehdä maksusuunnitelma. Mitä aiemmin otat yhteyttä, sitä paremmat mahdollisuudet on asian hoitamiseen ja sopimiseen. Yhteydenoton jälkeen asumisneuvoja selvittää tilanteen kanssasi kokonaisvaltaisesti ja pyrkii löytämään yhdessä kanssasi ratkaisun ongelmaasi.

Asumisneuvojaan voi myös olla yhteydessä, jos iäkkään naapurin pärjääminen herättää huolta, huomaat naapurisi asunnon olevan siivoton tai liian täynnä tavaraa. Tarvittaessa asumisneuvoja tekee huoli-ilmoituksen sosiaalipuolelle.

Asumisneuvojaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Ota rohkeasti yhteyttä!
Vaikeiden asioiden ja tilanteiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin.

Asumisneuvoja Mirella Gråsten p. 050 466 5645 tai mirella.grasten@hyva.fi