Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy
Kankurinkatu 4-6 A 2
05800 Hyvinkää

Y-tunnus: 0544924-5

Sähköposti: asiakaspalvelu@hyva.fi

2. Rekisteriasioita käsittelevän tahon yhteystiedot

Nimi: Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy
Rekisteripoistumiset ja -muutokset: asiakaspalvelu@hyva.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:n toimesta yrityksen asiakassuhteiden hoitamista, palveluiden toimittamista, palveluiden ylläpitämistä, suoramarkkinointia sekä asiakasyhteydenottoja varten. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palveluiden kehittämistarkoituksiin. Tietojen käsittelyssä noudatetaan hyvää tietojenkäsittelytapaa.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietolähteenä ovat kohteilta itseltään saadut tai julkisissa rekistereissä olevat tiedot mm. Suomen Asiakastieto Oy;n luottorekisteri ja Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä. Henkilötietojen päivittämiseen käytetään kohteiden omia ilmoituksia sekä väestörekisteriä tai muuta rekisteriä. Kohteista voidaan tallentaa nimi, osoite, henkilötunnus, puhelin- ja sähköpostitiedot, kansalaisuus, luottotieto, arvo tai ammatti, työpaikka, oppilaitos, selvitys tuloista ja veloista.

5. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteristä ei siirretä tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilörekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

8. Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti saada tarkastettavakseen häntä koskevat, sähköisesti tallennetut tiedot. Rekisterinpitäjä saa periä tietoja antamisesta siitä aiheutuvan kohtuullisen, välittömät kustannukset kattavan korvauksen, jos siitä, kun rekisteröity on edellisen kerran saanut hänestä rekisteriin tallennetut tiedot tarkastettavakseen, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. Maksu voidaan periä etukäteen.

9. Oikeus vaatia tiedon korjaamista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista. Poistamista ei kuitenkaan voida tehdä, jos on olemassa jokin laillinen peruste säilyttää tiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti erillisellä lomakkeella sähköpostiin asiakaspalvelu@hyva.fi. Rekisteristä ei anneta asiakkaita koskevia tietoja suoramarkkinointia, etämyyntiä, henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten.