Strategia

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:n tehtävänä on tarjota edullisia ja monipuolisia vuokra-asuntoja hyvinkääläisille sekä toteuttaa osaltaan kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita.
 
Hyvinkään Vuokra-asuntojen strategiset tavoitteet eivät ole pelkkää paperia, vaan tavoitteet ohjaavat yhtiön jokapäiväistä tekemistä.

Strategiakautemme 2023-2027 painopisteet ovat:

  • Parantaa asiakkaiden palvelukokemusta ja mielikuvaa kunnallisesta vuokra-asumisesta.
  • Varmistaa liiketoiminnan kannattavuuden positiivinen kehitys.
  • Huolehtia omaisuuden arvon säilymisestä.
  • Kehittää kiinteistöjen elinkaaritaloutta.
  • Tunnistaa asumisen haasteet ja kehittää niihin uudenlaisia ratkaisuja.Strategiaa kuvaava kuva, jossa erilaisia diagrammeja ja kaavioita