Meistä

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy on Hyvinkään kaupungin omistama tytäryhtiö. Sen tehtävänä on tarjota edullisia ja monipuolisia vuokra-asuntoja hyvinkääläisille sekä toteuttaa osaltaan kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita.

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy omistaa 2165 vuokra-asuntoa, jotka on rahoitettu valtion tukemilla lainoilla. Asukasvalinnat tekee yrityksen henkilökunta valtion antamien ohjeiden ja lakien mukaan.

Yhtiö on perustettu vuonna 1983 ja se on syntynyt, kun useita kaupungin omistamia yhtiöitä on sulautettu toisiinsa. Pääosa yhtiön asuntokannasta on rakennettu 1990-luvulla.

Yhtiön palveluksessa on kaksitoista työntekijää. Yhtiöllä on toimisto Villatehtaan alueella osoitteessa Kankurinkatu 4-6.

Yhtiön hallituksessa on neljä jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee vuosittain. Kaupungin edustajan yhtiökokoukseen nimeää konserni- ja tukipalvelujaosto. Kaupungin edustajilla on lisäksi puhe- ja läsnäolo-oikeus yhtiön hallituksen kokouksissa. Lisäksi kaupungin tarkastuslautakunta valvoo yhtiön toimintaa. Hallituksessa on yksi asukasedustaja.

Yhtiössä on aktiivista asukastoimintaa. Sen rungon muodostavat kiinteistökohtaiset asukastoimikunnat. Toimikuntien tehtävänä on toimia yhteistyöelimenä yhtiön ja asukkaiden välillä. Lisäksi toimikunnat järjestävät pihatalkoita, juhlia ja muuta harrastustoimintaa. Toimikuntien jäsenille järjestetään vuosittain yhteistä koulutus- ja virkistystoimintaa.