Asukasdemokratia

Vuokralaisilla on mahdollisuus vaikuttaa asumiseensa. Se onnistuu parhaiten osallistumalla asukastoimintaan. 

Asukastoimikunnassa on puheenjohtaja sekä kahdesta neljään jäsentä. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Toimikunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Kaikissa kiinteistöissä pidetään keväällä asukaskokous. Siinä äänioikeus on kaikilla talon täysi-ikäisillä asukkailla. Asukaskokouksessa valitaan asukastoimikunta.

Asukastoimikunta valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sen tehtävänä on muun muassa:

  • päättää askartelu- ja kerhohuoneiden käytöstä, talkoiden ja muiden tilaisuuksien järjestämisestä sekä muista hallituksen toimikunnan päätettäväksi antamista asioista.
  • tehdä esityksiä ja neuvotella talousarvioista, korjaussuunnitelmista sekä ylläpidosta.
  • edistää asumiseen liittyvien erimielisyyksien ratkaisemista.

Asukaskokouksella ja asukastoimikunnalla on mahdollisuus saada yhtiöltä tarpeelliset tiedot talon asioista (mm. vuokralaskelma, talousarvio, korjaussuunnitelma, tilinpäätös, huolto- ja siivoussopimukset).

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy järjestää asukastoimikunnille koulutus- ja virkistystoimintaa tarpeen mukaan.