Järjestyssäännöt

Päivitetty 2/2023

Nämä järjestyssäännöt on laadittu asumisviihtyvyyden turvaamiseksi. Ensisijaisesti asukkaiden on noudatettava lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta sekä järjestyslaissa olevia määräyksiä. Kaikkien asukkaiden on käyttäytymisellään ja muullakin tavoin otettava huomioon muut talon asukkaat, eikä toisten asumisviihtyvyyttä saa tarpeettomasti häiritä. Asukkaiden on huolehdittava, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä sääntöjä.

1. Ulko-ovet pidetään lukittuina. Asukkaiden on huolehdittava ovien sulkemisesta niistä kulkiessaan. Ovikoodi on tarkoitettu ainoastaan asukkaiden käyttöön, sitä ei saa antaa ulkopuolisille.

2. Kohtuuttomasti häiritsevä käyttäytyminen ja meluaminen on kielletty. Erityisesti klo 22.00 – 7.00 on vältettävä melua ja muuta yörauhaa häiritsevää toimintaa. Perhejuhlia saa järjestää myös yörauhan aikana. Juhlista tulee ilmoittaa naapureille etukäteen. Mattojen, huonekalujen ja vuodevaatteiden harjaaminen ja tomuttaminen on sallittu klo 8.00 – 19.00 niille varatuilla alueilla.

3. Huoneiston remontointi ilman vuokranantajan lupaa on kielletty. Omatoimiremontin tekemisestä ei saa aiheutua kohtuutonta häiriötä muille talon asukkaille.

4. Parvekkeet on pidettävä siisteinä ja talvisin niiltä on luotava lumet. Parvekkeiden oviin, seiniin, kattoon tai karmeihin ei saa kiinnittää nauloja, koukkuja, kankaita tms. Lautasantennit ja kukka-astiat eivät saa tulla parvekkeen kaiteen yli.

5. Vaatteiden ja vuodevaatteiden harjaaminen ja tuulettaminen on sallittu vain kaiteiden sisäpuolella. Parvekkeella kuivumassa olevat pyykit eivät saa näkyä yli kaiteen reunan.

6. Grillaaminen on sallittu huoneistoon kuuluvalla piha-alueella, riittävän kaukana rakennuksesta. Grillaamisesta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa muille asukkaille. Parvekkeilla ruoan valmistus on kielletty.  

7. Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niille varatuissa tiloissa. Polkupyörät, kelkat ja sukset säilytetään ulkoiluvälinevarastossa. Ulkoiluvälinevarastossa ei saa säilyttää mopoja. Sähkökäyttöisten kulkuvälineiden lataaminen kiinteistön tiloissa on kielletty Muissa talon yhteisissä tiloissa, kuten porraskäytävissä, ei saa säilyttää mitään tavaroita. Turha oleskelu ja leikkiminen näissä tiloissa on kielletty. Yhteisistä tiloista poistuttaessa on tilasta ehdottomasti sammutettava valo.

8. Palavia nesteitä ei saa säilyttää irtaimistovarastossa. Huoneistolle kuuluvassa irtaimistovarastossa saa säilyttää yhtä auton rengassarjaa.

9. Huoneistoissa tupakointi on kielletty 1.1.2013 alkaen. Tupakointi yhteisissä tiloissa on kielletty. Savuttomissa kiinteistöissä tupakointi on sallittu ainoastaan siihen erikseen osoitetulla tupakointipaikalla. Sähkötupakka rinnastetaan perinteisiin savukkeisiin.

10. Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vuokranantajan luvalla vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. Ajoneuvojen tulee olla tieliikennekäytössä. Auton joutokäynti sekä pelastusteille pysäköiminen on kiellettyä. Ajoneuvoilla ei saa tarpeettomasti ajaa piha-alueilla. Autojen peseminen ja korjaaminen piha-alueilla on kielletty.

11. Vieraspysäköintipaikat on tarkoitettu vain vierailijoiden tilapäiseen pysäköintiin.

12. Lämpöpistokekotelo on pidettävä aina lukittuna eikä lämmitysjohtoa saa jättää roikkumaan pistokkeeseen.

13. Sähköautojen lataaminen on sallittu ainoastaan niille erikseen tarkoitetuista latausasemista. Lämmitystolpista lataaminen on kielletty.

14. Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin. Lisäksi on otettava huomioon muut määräykset jätteiden lajittelusta. Jäteastioiden ulkopuolelle ei saa jättää roskia. Jäteastioiden kannet on suljettava. Muiden kuin talousjätteiden, esim. huonekalujen ja SER-jätteen poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse. Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jäteviranomaisten niille varaamille paikoille.

15. WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätettä, joka saattaa tukkia tai vaurioittaa niitä.

16. Jos asukas aiheuttaa kadun, pihan, porras- tai kellarikäytävien roskaantumisen tai muuta siivottomuutta, on ne kyseisen asukkaan toimesta heti puhdistettava. Nurmikoita ja istutuksia ei saa tahallisesti vahingoittaa.

17. Lintuja, oravia ym. eläimiä ei saa ruokkia huoneistoon kuuluvilla piha-alueilla, parvekkeilla tai yhteisillä piha-alueilla.

18. Saunatiloissa ja pesutuvalla on noudatettava niissä olevia ohjeita.

19. Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettynä porrashuoneissa ja piha-alueella. Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty koko kiinteistön piha-alueella. Lemmikkieläimen omistajan tulee huolehtia eläimen jätökset pois piha-alueilta. Lemmikkieläimen omistaja on aina vastuussa eläimen aiheuttamista vahingoista. Lemmikkieläimistä ei saa aiheutua kohtuutonta häiriötä muille asukkaille, esim. koiran haukunta.

20. Huoneiston tuulettaminen porraskäytävän kautta on kielletty.

21. Vuokralainen on korvausvelvollinen kaikesta vahingosta, joka huoneistolle aiheutuu hänen tai hänen vieraansa toiminnasta. Jokaisen asukkaan on heti jonkin vian havaittuaan ilmoitettava siitä vuokranantajan edustajalle.

22. Lasten vanhemmat ovat vastuussa lastensa aiheuttamista vahingoista ja näiden tuottamasta häiriöstä. Vanhempien on pidettävä huolta siitä, etteivät lapset turhaan oleskele yhteisissä tiloissa.

23. Vuokralaisen on ilmoitettava vuokranantajalle jokainen huoneistoon muuttava /huoneistosta pois muuttava henkilö.

24. Satelliittiantennia ei saa asentaa ilman vuokranantajan lupaa. Rivitalon takapihalle asennettava satelliittiantennia ei saa viedä kahta metriä kauemmaksi rakennuksen seinästä eikä räystäslinjaa ylemmäksi.

25. Rivitaloasuntojen huoneistokohtaisille pihoille ei saa tehdä kiinteitä aitoja tai muita rakennelmia. Asukas on velvollinen huolehtimaan huoneistokohtaisen pihan siisteydestä, mahdollisesta nurmikon ja istutusten leikkaamisesta. Piha-aidan sisäpuoliset viher- ja lumityöt eivät kuulu huoltoyhtiölle.

26. Järjestyssääntöjen rikkominen voi aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, vuokrasopimuksen irtisanomisen tai purkamisen.