Asumishäiriöt

Normaaliin asumiseen kuuluu monenlaisia ääniä, eikä asukkailta voi vaatia täyttä hiljaisuutta. Järjestyssääntöjen mukainen hiljaisuusaika kiinteistöissä on 22-7, jolloin on huomioitava naapurit ja pidettävä hiljaisempaa ääntä. Lapsen itku tai suihkussa käynti kuuluvat normaaleihin asumisen ääniin.

Kiinteistöllä ilmenevistä häiriöistä tulee tehdä häiriöilmoitus. Ilmoituksen perusteella vuokranantaja selvittää tilannetta ja ryhtyy tarvittaessa huoneenvuokralain mukaisiin toimenpiteisiin. Sähköinen häiriöilmoitus asiasta tarvitaan vähintään kahdelta samaa häiriötä kokeenelta eri asunnossa asuvalta henkilöltä. Jos asumishäiriöt ovat vähäisiä ja lyhytaikaisia tai jos häiriöstä on ilmoittanut ainoastaan yksi asukas, ei toimenpiteisiin voida ryhtyä. Häiriön jatkuessa tulee asiasta tehdä uusi ilmoitus vuokranantajalle. Häiriöilmoituksen käsitellään luottamuksellisesti.

Vuokranantajalle ei tule tietoa poliisin käynnistä kohteella.