Hakuohje

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy on vakaa ja luotettava vuokranantaja. Kuka tahansa voi hakea meiltä asuntoa. Vapautuvat asunnot jaetaan hakemusten perusteella asunnontarpeen kiireellisyyttä ja tarveharkintaa käyttäen. Huomioithan, että käynnit asiakaspalvelussa tai puhelinsoitot eivät nopeuta asunnon saantia.

Hakemuksen jättäminen

Asunnon haku lähtee liikkeelle asuntohakemuksen jättämisellä. Täytä asuntohakemus huolellisesti. Liitä hakemukseen kaikki asunnontarpeeseen vaikuttavat dokumentit kuten raskaustodistus, oleskelulupa, edellisen vuokranantajan irtisanomisilmoitus, lääkärintodistus esteettömästä asunnosta tai todistus uudesta työpaikasta. Hakemus on voimassa kolme (3) kuukautta hakemuksen jättöpäivästä.

Asuntotarjous

Sopivan asunnon löydyttyä lähetämme sinulle kirjallisen asuntotarjouksen ensisijaisesti sähköpostilla tai kirjeitse. Tarjouksessa on ohjeet asuntoon tutustumisesta sekä ohje mitä liitteitä tulee toimittaa ennen vuokrasopimuksen tekoa.

Vakuus

Vakuusmaksu maksetaan ennen vuokrasopimuksen tekoa. Vakuus on yhden kuukauden vuokraa vastaava summa. Maksuhäiriömerkinnät tai aiempi asumishistoria nostavat perittävää vakuutta, ollen 2-3 kk vuokraa vastaava summa. Vakuuden maksutiedot löytyvät tarjoukselta.

Vuokrasopimus

Vuokrasopimus allekirjoitetaan asuntoon kun vakuus ja vaaditut liitteet on toimitettu. Sopimus voidaan lähettää sinulle allekirjoitettavaksi sähköisesti tai voimme varata ajan toimistolle.

Avaimet

Avaimet asuntoon luovutetaan vuokrasuhteen alkupäivänä. Ennen avainten luovutusta, perimme yhden kuukauden vuokraennakon.

Ennen vuokrasopimuksen tekoa hakijoiden on toimitettava seuraavat liitteet:

Todistus kuukausituloista

 • palkkatodistukset bruttokuukausiansioista kaikilta huoneistoon muuttavilta työssäkäyviltä henkilöiltä tai tulorekisteriote maksetuista palkoista.
 • eläkeläiseltä todistus eläkkeen määrästä (brutto € / kk), esimerkiksi eläkeyhtiön vuosi-ilmoitus tai päätös eläkkeen määrästä.
 • työttömältä päätös päivärahan määrästä
 • äitiyslomalla tai hoitovapaalla olevalta henkilöltä päätös päivärahan tai tuen määrästä, sekä palkkatodistus työnantajalta, mikäli työsuhde jatkuu
 • yrittäjältä tuloslaskelma ja tase kahdelta viimeiseltä tilikaudelta
 • tulot edelliseltä ja kuluvalta vuodelta, jos henkilön kuukausitulot vaihtelevat huomattavasti (projekti- / kausiluontoinen työ)

Selvitys verotuksesta ja varallisuudesta

 • viimeisin esitäytetty veroilmoitus
 • selvitys omaisuuden käyvästä arvosta, jos jollain huoneistoon muuttavista henkilöistä on varallisuutta
 • omistetusta kiinteistöstä kiinteistöverolippu ja selvitys varallisuudesta, mikäli kiinteistön verotusarvo on yli 10 000 €
 • säästöt ovat hakijan varallisuutta. Tarvittaessa voidaan pyytää pankin selvitys rahoitusomaisuudesta.

Muut mahdolliset liitteet:

 • opiskelijoilta opiskelutodistus
 • elatusmaksuista elatussopimus
 • todistus opintolainoista
 • oleskelulupa: passista kopio, josta selviää oleskelun tarkoitus
 • tuomioistuimen päätös muuttovelvoitteesta
 • työnperässä omistusasunnosta toiselle paikkakunnalle muuttavilta selvitys lähtöpaikkakunnalla sijaitsevan oman asunnon käytöstä
 • työnantajan todistus uudesta työpaikasta

Asukasvalinnat asuntoihin tehdään Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskuksen (=ARA) asukasvalintaohjeistuksen mukaan. Jokaisen hakijan kohdalla asunnotarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Hakijoita vertailessa huomioidaan aina hakijoiden tulot ja nykyinen asuntotilanne. Suurimmassa asunnotarpeessa olevat hakijat asetetaan etusijalle.

Erittäin kiireellinen asunnontarve

 • asunnottomat
 • sukulaisten ja tuttavien luona asuvat
 • asunnottomuuden uhkassa olevat
 • nykyinen asunto on ahdas, yli 3 henkilöä huonetta kohden, keittiötä huoneeksi lukematta
 • on muuttamassa paikkakunnalle työn tai opiskelujen perässä

Kiireellinen asunnontarve on hakijalla, joka

 • on irtisanottu nykyisestä asunnostaan
 • terveydellisten syiden esim. pysyvä sairaus tai vamma, joka lääkärintodistuksella edellyttää terveellisemää tai sopivampaa asuntoa
 • asuu alivuokralaisena
 • on eron takia asunnoton
 • on itsenäistymässä
 • nykyinen asunto on ahdas, yli 2 hlö huonetta kohden, keittiötä huoneeksi laskematta

Asunnontarve on hakijalla, jonka

 • nykyinen asunto on varustukseltaan puutteellinen
 • on sijainniltaan huono
 • asumiskustannukset on selkeästi liian korkeat suhteessa perheenjäsenten tuloihin ja varallisuuteen
 • nykyinen asunto on ahdas, enemmän kuin 1 henkilö huonetta kohden, keittiötä huoneeksi laskematta

Mikäli asunnottomuus johtuu hakijasta itsestään – hakija on esimerkiksi häädetty häiriöiden / maksamattomien vuokrien vuoksi edellisestä asunnosta - ei asuntoa pääsääntöisesti myönnetä. Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy tarkistaa tämän lisäksi myös kaikkien hakijoiden luottotiedot.

Suurin osa kohteistamme on ARA-rahoitteisia ja niihin on varallisuusrajat. Varallisuudella tarkoitetaan esimerkiksi kiinteistöjä, osakkeita, rahastoja, arvopapereita ja säästöjä. Varallisuudesta vähennetään siihen kohdistuvat velat kuten asuntolaina.

Hyvinkäällä on käytössä kuuma-kuntien varallisuusrajat:

 • Yhden hakijan ruokakunnalle 60 500 €
 • Kahden hakijan ruokakunnalle 77 000 €
 • Kolmen hakijan ruokakunnalle 99 000 €
 • Neljän tai useamman hakijan ruokannalle rajoihin lasketaan 5 500 € lisää / hakija.

Ylivarallinen hakija voidaan asuttaa asumaan myös ARA-rahoitteeseen asuntoon, jos muita hakijoita ei ole. Hakemus siis kannattaa jättää, vaikka varallisuutta olisikin.