Vuokrasopimuksen päättäminen

Vuokrasopimus on irtisanottava kirjallisesti. Irtisanominen tulee voimaan irtisanomisajan kuluttua. Aika on yksi kuukausi ja se lasketaan kuluvan kuukauden viimeisestä päivästä eteenpäin. Esimerkiksi kesäkuun 10. päivänä irtisanottu sopimus päättyy 31.7. Vuokranmaksuvelvollisuus on voimassa tuohon päivään saakka.

Mikäli vuokrasopimus on tehty usean henkilön nimiin, on myös irtisanomisilmoituksen oltava kaikkien vuokralaisten allekirjoittama.

Jos vuokralaisista toinen on lähdössä, niin hänen tulee omalta osaltaan tehdä kirjallinen irtisanomisilmoitus Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:lle. Muutoin hän on edelleen vastuussa vuokrista ja asunnosta.

Vuokralaisen kuoltua on kuolinpesä vastuussa vuokrista ja asunnosta. Kuolintapauksissa sopimus voidaan päättää seuraavaan kuun vaihteeseen.  Sopimuksen päättymisen edellytyksenä on asunnon luovutus vuokranantajan hallintaan. Pesänhoitajan tulee toimittaa kuolin- tai virkatodistus sekä sukuselvitys sekä irtisanoa kirjallisesti asunto. Mikäli perillisiä on useampia, voivat he valtuuttaa yhden henkilön hoitamaan vuokrasopimukseen liittyviä asioita valtakirjalla.

Määräaikainen vuokrasopimus päättyy, kun määräaika on päättynyt.

Energialaitokselle on tehtävä ilmoitus viikkoa ennen vuokrasopimuksen päättymistä sähkömittarin lukemista varten.

Kaikki avaimet luovutetaan Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:n asiakaspalveluun.

Vuokranantaja voi päättää vuokrasopimuksen, jos vuokralainen viettää häiritsevää elämää. Lisäksi vuokrasopimus voidaan päättää, jos asukkaalla on maksamatta vähintään kahden kuukauden vuokrat.

Muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymispäivä, jolloin huoneisto on luovutettava siivottuna kokonaan vuokranantajan käytettäväksi jo muuttopäivänä.

Ajankohtaista