Mistä vesimaksu muodostuu?

Uudemmissa ja peruskorjatuissa kohteissa asunnoissa on huoneistokohtaiset vesimittarit, jolloin asukas maksaa käyttämästään vedestä todellisen kulutuksen mukaan. Hyvinkään Vuokra-asunnot perii näissä kohteissa asukkailta vesiennakkona 20 € / kk / henkilö vuokranmaksun yhteydessä, jolloin neljän kuukauden välein ajettava tasauslasku ei ole niin suuri. Tasauslaskuissa käytettävä veden hinta on suoraan Hyvinkään veden hinnaston mukainen. Veden tasauslasku muodostuu kulutuksen mukaisista kylmän ja lämpimän veden osuuksista.

Miten vesimaksun hinta määräytyy?

Ukrainan sota nostaa energian hintoja. Hyvinkäällä noin 90 % kaukolämmöstä perustuu jätteiden käsittelyssä syntyvään lämpöön ja bioenergiaan. Energiahintojen jyrkkä nousu maailmalla vaikuttaa kaukolämmön tuotantokustannuksiin myös Hyvinkäällä. Energianhankintahintojen ja yleisen kustannustason poikkeuksellisesta noususta johtuen Hyvinkään Lämpövoima Oy joutuu nostamaan kaukolämmön maksuja 1.8.2022 alkaen 12,6 %. Lämpimän veden lämmitykseen menee laskennallisesti 58 kWh/m3, joten kaukolämmön hinnan nousu vaikuttaa myös lämpimästä vedestä perittävään käyttökorvaukseen. Kaukolämmön hinnat nousivat edellisen kerran vuoden alussa.

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy maksaa kylmästä vedestä Hyvinkään Veden hinnaston mukaan. Kylmän veden kokonaishinta on 4,68 €/m3, joka käsittää vesimaksun 1,80 €/m3 sekä jätevesimaksun 2,88 €/m3

Lämpimän veden hinta muodostuu lämmityksestä sekä kylmän veden hinnasta. Etenkin lämpimän veden kulutukseen jokainen voi vaikuttaa omilla kulutustottumuksillaan.

 

1.4.-31.8.2022:
Kylmävesi on edelleen: 4,68 €/m3
Lämmin vesi: 8,50 €/m3

Kylmän veden hinta on suoraan Hyvinkään Vedeltä 4,68 €/m3, lämpimän veden lämmitykseen menee laskennallisesti 58 kWh/m3 ja kustantaa 1.1.2022 alkaen HLV:llä 65,84 €/MWh, eli lämmityksen hinta on 3,82 €/m3 tämän perusteella lämpimän veden hinnaksi tulee vesi + lämmitys, 8,50 €/m3.

 

1.9.-31.12.2022:
Kylmävesi on edelleen: 4,68 €/m3
Kaukolämmön hinnan nousun seurauksena lämmin vesi on kallistunut: 8,98 €/m3

Kylmän veden hinta on suoraan Hyvinkään Vedeltä 4,68 €/m3, lämpimän veden lämmitykseen menee laskennallisesti 58 kWh/m3 ja kustantaa 1.8.2022 alkaen HLV:llä 74,07 €/MWh, eli lämmityksen hinta on 4,30 €/m3 tämän perusteella lämpimän veden hinnaksi tulee vesi + lämmitys, 8,98 €/m3.

Laskukaava:
https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kiinteiston_energiankaytto/kulutuksen_normitus/laskukaavat_lammin_kayttovesi

Kaukolämmön hinnasto:
https://hlv.fi/asiakaspalvelu/hinnastot/

Hyvinkään Veden hinnasto:
https://www.hyvinkaa.fi/globalassets/hyvinkaan-vesi/hinnastot-2019/hinnasto-2019-alvillinen.pdf

 

 

 

 

julkaistu 7.7.2022

Ajankohtaista