Perusmaksulla palvelua punnitsematta

Jätehuollon perusmaksun myötä Kiertokapulan palvelut ovat entistä laajemmin maksuttomia. Hyvinkään Vuokra-asunnoissa perusmaksu sisältyy vuokriin. 

Kiertokapulassa siirryttiin vuoden alusta alkaen jätteiden käsittelyssä kotitalouksien jätekuormien punnituksesta tilavuusperusteiseen hinnoitteluun. Tässä yhteydessä otettiin käyttöön jätehuollon perusmaksu.
– Hyvinkään Vuokra-asunnoilla perusmaksu sisältyy vuokriin, sanoo Hyvinkään Vuokra-asuntojen asuntotarkastaja Henri Lindholm.

Perusmaksun voimaantulon myötä kaatopaikalle vietävä, kotitaloudessa syntyvä jäte on pääosin maksutonta. Lindholm toivoo, että asukkaat innostuisivat käyttämään ilmaista palvelua ja ylimääräinen jäte taloyhtiöiden jätepisteillä vähenisi. 

Maksuttomat jätejakeet kolmikertaistuivat

Kiertokapulasta kerrotaan, että perusmaksun käyttöönoton myötä kotitalouksille vastaanotettavien maksuttomien jätejakeiden määrä kolminkertaistui: jatkossa kotitalouksilta vastanotetaan maksutta 19 eri jätelajia. Punnitsemisen tarve Kapulassa väheni oleellisesti ja alueella asiointi on entistä sujuvampaa. 

Lisäksi perusmaksu kannustaa kierrättämään, sillä isommasta jätemäärästä pääsee edullisemmin eroon. Kun jätteistä suurimman osan voi toimittaa ilmaiseksi Kapulaan, ne eivät päädy lisäämään sekajätekuormaa kiinteistön omassa jäteastiassa.

Mikäli kuorma sisältää suoraan kotitaloudesta tulevia ja perusmaksulla katettavia jätteitä, on kuorma maksuton. Sekalaisen jätteen vastaanotto jatkuu jätteidenkäsittelyalueilla maksullisena. 

– Esimerkiksi verhoillut huonekalut eivät sisälly perusmaksuun. Mikäli kuorma sisältää jätteitä, joita perusmaksu ei kata, peritään kuormasta tämän kyseisen jätejakeiden tilavuusperusteinen maksu. Pienellä osalla jätejakeista säilyy myös painoperusteinen hinnoittelu, sanoo ympäristökouluttaja Minna Sawkins.

Kuljetusta kotiovelta 

Lindholm kertoo, että silloin tällöin jätepisteille jätetään jäteastioiden ulkopuolelle tavaraa, joka kuuluisi kaatopaikalle. 
– Silloin me tilaamme huollon korjaamaan jäljet. Jätteiden poiskuljetus ei kuitenkaan kuulu huoltoyhtiön sopimukseen suoraan, sillä siitä syntyy kuluja, sekä huoltomiehen palkkaa että kuljetusmaksua.

Lindholm kannustaa käyttämään Kapulan maksutonta palvelua.
– Näin jokainen voi vaikuttaa hintoihin ja hintojen korotuspaineiseen. Kun jätteet viedään Kapulaan, eikä jätetä pitkin pihoja, säästytään ylimääräisiltä maksuilta.

Kapulan jäteasemalta voi tilata myös kuljetuksen. 
– He tulevat pientä maksua vastaan hakemaan kuorman kotiovelta. 

Käyttökelpoisen tavaran voi viedä Hyvinkään Kierrätyskeskukseen. 
– Kierrätyskeskuksesta saa arkisin myös kuljetuksen tilattua veloituksetta.

Elektroniikkaromua ja isompia kodinkoneita voi Kapulan lisäksi jättää Hyvinkään Gigantissa sijaitsevaan keräyspisteeseen, Lindholm vinkkaa.

--------------

Mikä perusmaksu?

Jätehuollon perusmaksu on asuntokohtainen vuosimaksu, jolla katetaan muun muassa kotitalouksille asiointihetkellä maksuttomia jätehuoltopalveluja, jätehuollon viranomaistoimintaa, jäteneuvontaa ja tiedotusta. Perusmaksun käyttöönotto perustuu Jätelautakunta Kolmenkierron päätökseen jätehuollon palvelutason nostamisesta. Uudistus antaa tavoitteet ja suunnan Kiertokapulan toimintojen kehittämiselle. Palvelutason nostoon liittyy muun muassa jäteasemaverkoston laajentaminen, ja se rahoitetaan perusmaksulla saatavilla tuloilla. 

Perusmaksu kannustaa lajitteluun myös jätteidenkäsittelyalueella, koska osa jätteistä vastaanotetaan alueelle maksutta. Kiertokapulan neuvonnasta (puh. 075 753 0011) voi kysyä ohjeita kuorman kasaamiseen, alueella toimimiseen, jätteiden lajitteluun ja hinnoitteluun.

Tutustu Kiertokapulan hinnastoon
Näin toimit jätteidenkäsittelyalueilla

Jätehuollon perusmaksu on käytössä useimmilla alueilla ja paikkakunnilla eri puolilla Suomea. Yli 80 prosenttia suomalaisista maksaa jo jätehuollon perusmaksua. Perusmaksu voi olla käytössä myös esimerkiksi ekomaksun nimellä.

Lähde: Kiertokapula

Ajankohtaista