Hyvinkään Vuokra-asunnoissa asuvien tyytyväisyys kohonnut merkittävästi vuodesta 2018

Keväällä 2020 toteutetusta asukastyytyväisyyskyselystä käy ilmi, että asukkaiden tyytyväisyys Hyvinkään Vuokra-asuntojen palveluihin on kasvanut selvästi jokaisella osa-alueella vuodesta 2018.

Keväällä 2020 toteutetun asukastyytyväisyyskyselyn tavoitteena on selvittää HyVa:n vuokra-asunnoissa asuvien tyytyväisyyttä asuntoon, kiinteistöön, piha-alueiseen, huoltotoimenpiteisiin ja yleisesti HyVa:n toimintaan liittyen. 
– Kysely on meille myös tärkeä väline, jonka avulla mittamme ja arvioimme tehtyjen kehitystoimenpiteiden vaikutusta asukastyytyväisyyteen, toteaa Hyvinkään Vuokra-asuntojen toimitusjohtaja Timo Kuiri. 

Keväällä toteutetun asukastyytyväisyyskyselystä HyVa sai mieluista luettavaa, sillä arvioitujen osa-alueiden keskiarvosta laskettu kokonaisuustyytyväisyysindeksi kohosi 3,87:ään vuoden 2018 lukemasta 3,72. Asukkaiden tyytyväisyys on kohonnut selvästi jokaisella osa-alueella verrattuna edelliseen vuoden 2018 kyselyyn. 

Henkilökunnan ystävällisyys ja ammattitaito vahvuutena

HyVa:n asukkaiden tyytyväisyys palveluun ja toimintaan on noussut kyselyn perusteella yhdeksi asuntoyhtiön vahvuuksista. Kyselyn parhaimmat arviot HyVa sai vuokraehtojen selkeydestä ja vuokrien laskutukseen liittyvästä asiakaspalvelusta. Myös tyytyväisyys henkilökunnan ystävällisyyteen, palvelualttiuteen, tavoitettavuuteen, ammattitaitoon ja asiantuntemukseen kohosi korkealle.  

– Kysely on toteutettu jo vuodesta 2013 lähtien, ja henkilökunnan ystävällisyys ja ammattitaito on koko sinä aikana ollut vahvuutemme. Olemme onnistuneet rekrytoimaan töihin ammattitaitoisia ja fiksuja ihmisiä. Koulutamme myös vuosittain koko henkilökuntaa, jotta pysymme ammattitaidollisesti kiinteistöalan kehityksessä mukana, Kuiri kertoo.  

Kiinteistönhoidossa isoimmat kehitysloikat 

Kyselystä käy ilmi, että HyVa:n asukkaat ovat aiempaa tyytyväisempiä myös asuinalueen viihtyvyyteen. Asukkaat arvioivat myös, että asunnon ja kiinteistön kunto sekä rauhallisuus ja järjestys asuintalossa on edellisvuosia paremmalla tolalla. 

Vastaajien mielestä isoimmat kehitysloikat on otettu kiinteistönhoidossa. Erityisesti kiinteistönhoidon tavoitettavuuden arvioitiin kehittyneen merkittävästi vuodesta 2018. Myös tyytyväisyys siivoukseen ja sen laatuun on selvästi kohonnut, erityisesti sauna- ja pesutilojen siisteys koettiin edellisiä vuosia paremmaksi. 

Myös jätehuoltoon ollaan HyVa:n asukkaiden keskuudessa aiempaa tyytyväisempiä. Erityisesti tyytyväisyys hyötyjätteiden keräysmahdollisuuksiin on noussut merkittävästi. 

HyVa:n asukkaat ovat aiempien vuosien tapaan tyytyväisiä myös asuntoyhtiön viestintään, kotisivujen sisältöjen koetaan erityisesti palvelevan asukkaita aiempaa paremmin.  

41 prosenttia vastaajista oli valmis suosittelemaan Hyvinkään Vuokra-asuntoja tuttavilleen. NPS-arvo kohosi 22:een vuoden 2018 lukemasta 17. 

”Aina on kehitettävää” 

Vaikka asukastyytyväisyyskyselyn tulokset olivat kautta linjan nousseet ja kiinteistönhoitoon liittyvää tyytyväisyyttä on saatu yhtiössä systemaattisilla toimilla kohotettua, Kuirin mukaan työtä riittää vielä ja kehitettävää on aina.  
– Tyytyväisyys kiinteistönhoidon laatuun, yleisten tilojen siivouksen laatuun, piha-alueiden siisteyteen ja viihtyvyyteen, pesutupien siisteyteen sekä kiinteistönhoidon ulkotöihin talvella olivat kyselyn perusteella nousseet vuodesta 2018. Tämä on tietysti hyvä asia, mutta aina löytyy myös parannettavaa, Kuiri toteaa. 

Yli 25 prosenttia vastaajista asunut HyVa:n asunnossa yli 10 vuotta

Sekä verkossa että paperilomakkeena lähetettyyn asukastyytyväisyyskyselyyn vastasi yhteensä 269 asukasta. Vastaajista 62 prosenttia oli naisia, ja 38 prosenttia miehiä. Iältään ahkerimmat vastaajat olivat yli 50-vuotiaita. Vastaajista 71 prosenttia asuu kerrostalossa, ja 52 prosenttia vastaajista asuntona on kaksio. 

Vastaajista 21 prosenttia on asunut HyVa:n asunnossa 1–2 vuotta, 20 prosenttia 3–5 vuotta, 15 prosenttia 6–10 vuotta ja peräti 25 prosenttia yli 10 vuotta. Kyselyn toteutti Feelback Group. 

Ajankohtaista