Leikkipaikka ei saa olla vaaran paikka

Hyvinkään Vuokra-asunnoissa ei ole jääty tumput suorana seisomaan, kun kyse on leikkialueiden turvallisuudesta. HyVa:ssa kaikki leikkialueet ja -välineet huolletaan ja puolenkymmentä leikkialuetta uusitaan vuosittain. 

Leikkipaikat ja niillä olevat välineet ovat aina omistajan vastuulla, eikä vastuuta voi siirtää toiselle. Omistajan on siis huolehdittava leikkipaikkojen kunnossapidosta ja huolettava niitä säännöllisesti. HyVa:n kaikki leikkipaikat tarkastaa ja huoltaa kiinteistöjen turvallisuuteen erikoistunut Propertit Oy. 

Naarmuja ja kolhuja ei voi välttää

Leikkipaikkojen pahimmat onnettomuudet ovat usein seurausta puutteellisesta huollosta: Välineet ovat olleet rikkinäisiä tai turva-alusta ei ole kunnossa. 
– Putoaminen on kaikkein yleisin onnettomuus. Silloin on tärkeää, että turva-alusta on huollettu, eikä lapsi tipu esimerkiksi kivien ja puun juurien päälle. Valitettavan usein myös ilkivalta on syynä siihen, etteivät välineet ole kunnossa, Propertit Oy:n toimitusjohtaja Tommi Kärnä kertoo. 

Kaikilta vammoilta eivät ehjät välineetkään aina suojele. 
– Leikkipaikkojen pitää olla turvallisia ja normien mukaisia, mutta samalla leikkivälineineiden pitäisi antaa lapsille myös haasteita. Silloin on mahdollista, että putoamisia ja kaatumisia sattuu. Kolhuja ja naarmuja ei leikkialueilla voi kokonaan välttää, Kärnä muistuttaa. 

HyVa:ssa huolletaan esimerkillisesti

Leikkipaikan tarkastus ja huolto pitävät leikkipaikan turvallisena ja viihtyisänä. Lisäksi säännöllinen huolto varmistaa, että leikkivälineet kestävät käyttöä kauemmin. 
– Onneksi tietoisuus leikkipaikkojen turvallisuudesta ja huoltotarpeesta on koko ajan lisääntynyt ja turvallisuuteen kiinnitetään paremmin huomiota. Mutta edelleen valitettavan iso osa kiinteistöjen omistajista jättää asian hoitamatta. Ihan kuin odottelisivat vain isompaa onnettomuutta, Kärnä harmittelee. 

HyVa:ssa ei ole jääty odottelemaan, vaan leikkipaikoista on pidetty suunnitelmallisesti huolta jo monta vuotta.  
– HyVa on kieltämättä esimerkillinen toimija leikkipaikkojen suhteen. Yhtiöllä on järjestelmällinen suunnitelma, jonka avulla kaikki paikat tarkastetaan ja huolletaan vuosittain. Lisäksi vuosittain uudistetaan kokonaan puolenkymmentä leikkipaikkaa, Kärnä kertoo. 

Pitkäjänteinen työ on tärkeää

HyVa:n leikkipaikkojen vuositarkastukset tehdään pääsääntöisesti talven jälkeen, jolloin selvitetään leikkivälineiden tekninen kunto ja mahdolliset puutteet. Kaikki välineet tarkastetaan kulumisen, rikkoutumisen ja muiden riskien varalta. Samalla kartoitetaan tarvittava huolto ja suoritetaan ne huoltotoimenpiteet, jotka voidaan tehdä heti paikan päällä.

- HyVa:n tarkastustahti on mielestäni riittävä, sillä kiinteistöt ovat kohtuullisen pieniä eikä leikkipaikkojen käyttöaste ole kovin korkea. Julkiset puistot, päiväkodit ja muut vastaavat vaativat huomattavasti enemmän tarkastuksia. Meillä on jo pitkä kokemus HyVa:n leikkipaikoista, joten näemme pidemmältä aikaväliltä, miten kunkin leikkipaikan käyttöaste on kehittynyt, Kärnä toteaa. 

Yhteistyö HyVa:n kanssa on Kärnän mukaan sujunut erinomaisesti. Pienetkin korjaukset ovat toteutuneet aikataulussa ja vakaviin puutteisiin on yhtiössä reagoitu välittömästi. 
– Pitkäjänteinen työ on leikkialueiden huollossa tärkeintä. Leikkipaikat ovat aina kalliita, mutta säännöllisellä huollolla ne pysyvät pidempään kunnossa ja turvallisina, Kärnä muistuttaa. 

Vaikka HyVa:ssa tarkastetaan leikkipaikat säännöllisesti, halutaan leikkipaikkoihin liittyvää viestintää parantaa edelleen. 
– Olemme sopineet, että kaikkiin HyVa:n kohteisiin asennetaan kyltit, joissa pyydetään ottamaan yhteyttä leikkipaikan ylläpitäjään, mikäli havaitsee leikkipaikalla puutteita. Silloin voi saman tien laittaa keinun vierestä HyVa:lle viestiä, eikä asia myöhemmin unohdu, Kärnä kertoo. 

Ajankohtaista