Energiansäästö Hyvinkään vuokra-asunnot Oy:ssä

Valtakunnallista energiansäästöviikkoa vietetään 7-13.10.2019. Tässä jutussa kerromme miten Hyvinkään Vuokra-asunnot on osallistunut energian säästötoimenpiteisiin ja mitä konkreettista sen eteen on tehty.

Hyvinkään Vuokra-asunnot on allekirjoittanut vapaaehtoisen valtion ja vuokra-asuntoyhteisöjen välisen energiatehokkuussopimuksen, jolla olemme sitoutuneet edistämään energian tehokasta käyttöä suomessa ja jolla täytetään Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet. Sopimus kattaa vuodet 2017-2025. Sopimukselle on asetettu 7,5 % säästötavoite. Energiansäästötoimet raportoidaan vuosittain VAETS-järjestelmään, joka laskee vuotuisen energian säästön. Lisätietoja https://www.rakli.fi/kaytto-yllapito/energiatehokkuus/kiinteistoalan-energiatehokkuussopimus/vuokra-asuntoyhteisojen-toimenpideohjelma-vaets.html

Yhtenä energiansäästökeinona Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy seuraa kiinteistöjen energian- ja vedenkulutusta. Kulutusseurantaa olemme tehostaneet aloittamalla valvomoyhteistyön Hyvinkään Lämpövoiman kanssa. Kulutusseurantaa toteutetaan etäluettavien mittarein ENERKEY-energiahallintajärjestelmän avulla. Teemme suunnitelmallisesti lämmitys- ja käyttövesiverkoston säätöjä ja huoltoja. Suunnitelmallisuudella olemme saavuttaneet huomattavia säästöjä veden- ja energiankulutuksessa. Tämä on yksi syy siihen ettei meillä ole suuria vuokrankorotuspaineita.

Vuonna 2018 kartoitimme lisälämmöneristystä vaativat kohteet ja vuonna 2019 käynnistimme suunnitelmallisen lisälämmöneristysohjelman. Lisäämällä eristettä, kiinteistöjen hukkalämmöntuotto pienenee ja sitä kautta kiinteistön lämmitysenergian käyttö pienenee. Huoneistoihin on asennettu ja tullaan asentamaan huoneistokohtaisia etäseurattavia lämpötilamittareita. Näiden avulla pystymme seuraamaan kiinteistön lämmitystä. Uusimme yleisten tilojen ja ulkovaloja tarpeen mukaan LED-valaisimiksi.

Facebook-sivuillamme on arvonta, jossa voi voittaa mm. lahjakortin hohtokeilaukseen. Arvontaan voi osallistua 11.10.2019 klo 10 asti.

Ajankohtaista