Asukaskysely 2018

Feelback Oy toteutti Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:n asukastyytyväisyyskyselyn. Kysely toteutettiin paperilomakekyselynä ja jokaiselle vastaajalle tarjottiin myös mahdollisuus vastaamiseen Web-lomakkeen kautta. Lisäksi vastausmäärää täydennettiin puhelinhaastatteluin.

Lopullinen vastaajamäärä oli 218 kpl. Palaute asteikko oli 1-5. Yhtiön vuoden 2018 kokonaistyytyväisyysindeksi oli 3,72.

Ajankohtaista