EU:n tietosuoja-asetus

EU:n tietosuoja-asetus tulee voimaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja siten myös Suomessa 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus koskee kaikkia niitä Suomessa toimivia yrityksiä ja tahoja, jotka keräväät, säilyttävät tai käsittelevät luonnollisten henkilöiden henkilötietoja.

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy joutuu tehtäviensä suorittamista varten keräämään, säilyttämään ja käsittelemään asukkaidensa henkilötietoja joten tietosuoja-asetuksen määräykset koskettavat 25.5.2018 alkaen myös yhtiötä. Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy noudattaa uusia viranomaisten määräämiä tietosuojakäytänteitä 25.5.2018 alkaen.

 

Ajankohtaista