Yhtiön palveluksessa on 1.8.2016 aloittanut asumisneuvojan tehtävässä Mirella Gråsten. 

Asumisen ongelmatilanteissa on tärkeää ottaa yhteyttä asumisneuvojaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tällöin meillä on parhaat mahdollisuudet toimia tilanteen parantamiseksi. Asumisongelmien taustalta voi löytyä erilaisia elämän solmuja. Solmujen ja ongelmien aukaisemiseksi on olemassa eri kanavia ja palvelujärjestelmiä, joihin asumisneuvoja voi tarvittaessa ohjata asukkaan. Tavoitteena on, että asukkaan tilanne paranisi pian ja asuminen voisi jatkua normaalisti. Asumisneuvojaa sitoo vaitiolovelvollisuus, joten tilanteita käsitellään ja hoidetaan luottamuksellisesti.

Mirellan tavoittaa puhelimella numerosta 050 - 466 5645 ja sähköpostilla osoitteesta mirella.grasten@hyva.fi.

Ajankohtaista