Ongelmia laskutuksessa

Tietojärjestelmäongelmien takia E-lasku ja suoramaksuaineistot
on lähettämättä asiakkaille heinäkuun osalta. Ongelmaa korjataan parhaillaan.
Laskujen myöhästymisen johdosta E-lasku- ja suoramaksuasiakkaiden eräpäivää
siirretään 9.7.2015 asti. Laskujen myöhästyminen ei vaikuta asiakkaan
viivästyskorkoihin. Lisätietoja antaa vuokranvalvoja Pipsa Anttila 019 - 346
412 tai pipsa.anttila@hyva.fi

 

Ajankohtaista