Asukastyytyväisyyskyselu

Tämän vuoden asukastyytyväisyyskysely toteutetaan satunnaisotannalla. Osa kyselyistä tehdään puhelimitse, osa paperisena.

Ajankohtaista