Visio 2020

Yhtiön asuntotarjonta on lisääntynyt kaupungin asuntomarkkinoiden kasvun tahdissa.

Yhtiön asuntokanta on markkinointikelpoisessa kunnossa.

Yhtiön talous on terveellä pohjalla.

Asiakkaiden (asukkaiden) palvelukokemukset ovat kehittyneet merkittävästi myönteiseen suuntaan.

HyVa on kaupungin asumisen kehityshankkeiden aktiivinen ja innovatiivinen osapuoli.

Ajankohtaista