Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy –esittely ja historia

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:n tehtävänä on tarjota edullisia ja monipuolisia vuokra-asuntoja hyvinkääläisille sekä toteuttaa osaltaan kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita.

Yritys omistaa 2120 vuokra-asuntoa, jotka on rahoitettu valtion tukemilla lainoilla. Asukasvalinnat tekee yrityksen henkilökunta valtion antamien ohjeiden ja lakien mukaan.

Yhtiö on perustettu vuonna 1983 ja se on syntynyt, kun useita kaupungin omistamia yhtiöitä on sulautettu toisiinsa. Pääosa yhtiön asuntokannasta on rakennettu 1990-luvulla.

Yhtiön palveluksessa on kolmetoista työntekijää. Yhtiöllä on toimisto Villatehtaan alueella osoitteessa Kankurinkatu 4-6.

Yhtiön hallituksessa on neljä jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee vuosittain. Kaupungin edustajan yhtiökokoukseen nimeää konserni- ja tukipalvelujaosto. Kaupungin edustajilla on lisäksi puhe- ja läsnäolo-oikeus yhtiön hallituksen kokouksissa. Lisäksi kaupungin tarkastuslautakunta valvoo yhtiön toimintaa. Hallituksessa on yksi asukasedustaja.

Yhtiössä on aktiivista asukastoimintaa. Sen rungon muodostavat kiinteistökohtaiset asukastoimikunnat. Toimikuntien tehtävänä on toimia yhteistyöelimenä yhtiön ja asukkaiden välillä. Lisäksi toimikunnat järjestävät pihatalkoita, juhlia ja muuta harrastustoimintaa. Toimikuntien jäsenille järjestetään vuosittain yhteistä koulutus- ja virkistystoimintaa. 

Ajankohtaista