Strategia

Strategiset tavoitteet:

  • Varmistamme liiketoiminnan kannattavuuden positiivisen kehityksen ja kassavirran riittävyyden
  • Huolehdimme omaisuuden arvon säilymisestä
  • Kehitämme Kiinteistöjen elinkaaritaloutta
  • Luomme kustannustehokas ja asiakaskeskeinen toimintamalli
  • Parannamme asiakkaiden palvelukokemusta ja mielikuvaa kunnallisesta vuokra-asumisesta
  • Tunnistamme asumisen haasteet ja kehitämme niihin uudenlaisia ratkaisuja yhdessä kaupungin muiden hallintokuntien kanssa

 

Ajankohtaista