Hakemuksen liitteiden toimittaminen

Hakemuksen liitteet tulee toimittaa HyVa:lle heti asuntotarjouksen saamisen jälkeen – ei siis vielä hakemusta täytettäessä. Hakijan tulee tarjouksen saatuaan toimittaa liitteenä todistukset seuraavista:

Todistus kuukausituloista

 • Työssäkäyvä: Työnantajan palkkatodistus
 • Työtön: Todistus päivärahan määrästä
 • Toimeentulotuen saaja: Todistus sosiaalitoimistosta
 • Äitiysloma/hoitovapaa: Todistus päivärahan määrästä ja palkkatodistus, jos työsuhde jatkuu.
 • Eläkeläinen: Todistus eläkkeen määrästä
 • Yrittäjä: Tuloslaskelma ja tase kahdelta viimeiseltä tilikaudelta

Selvitys verotuksesta ja varallisuudesta

 • viimeisimmän esitäytetyn veroilmoituksen osa, jonka otsikkona on varallisuus (yli 18-vuotiailta)
  - viimeisimmän esitäytetyn veroilmoituksen osa, jonka otsikkona on velat, mikäli hakijalla on varallisuutta.
  - harkinnan mukaan voidaan pyytää verotuspäätös viimeksi vahvistetusta verotuksesta

Muut mahdolliset liitteet:

 • raskaustodistus, kun raskaus on kestänyt yli 15 viikkoa
 • selvitys omaisuuden käyvästä arvosta, mikäli verotettava varallisuus ylittää 16 800 euroa sekä luotonantajan todistus omaisuuteen kohdistuvista veloista
 • elatusmaksuista elatussopimus
 • todistus opintolainoista
 • oleskelulupa: passista kopio, josta selviää oleskelun tarkoitus
 • muut mahdolliset liitteet ja selvitykset, joilla hakija perustelee asunnon tarvettaan, esim. todistus irtisanomisesta

Erityisryhmien (opiskelija-, seniori-, nuorisoasunnot) liitteet: Lue tarkemmin kyseisen ryhmän lisäohjeista.

Ajankohtaista