Hakulomakkeen täyttäminen

Hakijan ja kanssahakijan on oltava täysi-ikäisiä. Kaikki muuttajat tulee merkitä hakemukseen. Jos asuntoa haetaan alaikäiselle, voi hakemuksen ja vuokrasopimuksen tehdä vain huoltajan nimiin. Tällöin hakemus täytetään huoltajan tiedoin ja alaikäinen muuttaja lisätään kohtaan "Muut asumaan tulevat henkilöt".

Tulotiedot on täytettävä aina. Ilman näitä tietoja ei hakemusta voida käsitellä ollenkaan. Bruttotulot, varallisuus ja velat täytetään hakemukseen tasaeuroina. Nettihakemuksessa näihin kohtiin ei voi laittaa pilkkuja, pisteitä, €-merkkejä tai välilyöntejä, vaan ainoastaan numeroita.

Asunnontarpeen syyksi kannattaa valita mahdollisuuksien mukaan valmis vaihtoehto. Muu syy -kenttä joudutaan aina käsittelemään erikseen, mikä saattaa hidastaa asunnon saamista. Sitä tulisi käyttää ainoastaan silloin, kun mikään muu vaihtoehto ei kuvaa hakijan tilannetta. Kaikki asunnon tarpeeseen vaikuttavat asiat on esitettävä kirjallisesti. Hakemuksen liitteeksi on kirjallisena toimitettava mahdolliset liitteet ja selvitykset, jolla hakija perustelee asunnon tarvettaan, kuten esimerkiksi edellisen vuokranantajan irtisanomisilmoitus, lääkärintodistus liikuntarajoitteesta, sosiaalitoimen puoltolausunto tai neuvolan raskaustodistus kun raskaus on kestänyt yli 15 viikkoa.

Aluetoivomukset voi mainita hakemuksessa, mutta tämä ei ole pakollinen kohta. Asuntoa tarjotaan ensisijaisesti toivotulta alueelta, mahdollisuuksien mukaan.

Merkitse maksimivuokraan se vuokra, josta oikeasti selviydyt. Emme tarjoa pienituloiselle tulotasoon nähden ylihintaista asuntoa. Asukasvalintaa tehdessä peilaamme tuloja kelan perustoimeentulotuessa hyväksyttyviin asumismenoihin. Voit tarkistaa hyväksyttävät asumismenot kelan sivuilta https://www.kela.fi/toimeentulotuki-asumismenot.

 

Ajankohtaista