Hakemuksen voimassaolo, uusiminen ja päivittäminen

Hakemus on voimassa kolme (3) kuukautta jättöpäivästä. Hakemuksen vanhenemisesta ei ilmoiteta hakijalle erikseen, vaan hänen tulee itse huolehtia hakemuksen uusimisesta tai tietojen päivittämisestä, jos olosuhteet muuttuvat.

Asuntohakemusta voi käydä muokkaamassa itse verkkopalvelussa https://hakemus.tampuuri.fi/hyva/muokkaus.  Asuntohakemuksen voi uusia myös sähköpostitse tai puhelimitse. Hakijalla voi olla vain yksi hakemus kerrallaan voimassa.

Ajankohtaista