Hakemuksen liitteiden toimittaminen

Hakemuksen liitteet tulee toimittaa HyVa:lle heti asuntotarjouksen saamisen jälkeen – ei siis vielä hakemusta täytettäessä. Hakijan tulee tarjouksen saatuaan toimittaa liitteenä todistukset seuraavista:

Todistus kuukausituloista

 • palkkatodistukset bruttokuukausiansioista kaikilta huoneistoon muuttavilta työssäkäyviltä henkilöiltä
 • eläkeläiseltä todistus eläkkeen määrästä (brutto € / kk)
 • työttömältä päätös päivärahan määrästä
 • äitiyslomalla tai hoitovapaalla olevalta henkilöltä päätös päivärahan tai tuen määrästä, sekä palkkatodistus työnantajalta, mikäli työsuhde jatkuu
 • yrittäjältä tuloslaskelma ja tase kahdelta viimeiseltä tilikaudelta
 • tulot edelliseltä ja kuluvalta vuodelta, jos henkilön kuukausitulot vaihtelevat huomattavasti (projekti- / kausiluontoinen työ)

Selvitys verotuksesta ja varallisuudesta

 • viimeisin esitäytetty veroilmoitus

                  Harkinnan mukaan voidaan pyytää lisäksi:

  • verotuspäätös viimeksi vahvistetusta verotuksesta
  • selvitys omaisuuden käyvästä arvosta, jos jollain huoneistoon muuttavista henkilöistä on varallisuutta
  • omistetusta kiinteistöstä kiinteistöverolippu ja selvitys varallisuudesta, mikäli kiinteistön verotusarvo on yli 10 000 €

Muut mahdolliset liitteet:

 • Opiskelijoilta opiskelutodistus
 • elatusmaksuista elatussopimus
 • todistus opintolainoista
 • oleskelulupa: passista kopio, josta selviää oleskelun tarkoitus
 • tuomioistuimen päätös muuttovelvoitteesta
 • työnperässä omistusasunnosta toiselle paikkakunnalle muuttavilta selvitys lähtöpaikkakunnalla sijaitsevan oman asunnon käytöstä
 • työnantajan todistus uudesta työpaikasta

Erityisryhmien (opiskelija-, seniori-, nuorisoasunnot) liitteet: Lue tarkemmin kyseisen ryhmän lisäohjeista.

Ajankohtaista