Asunnon hakeminen 

Asuntoa haetaan asuntohakemuksella, jonka voi jättää asiakaspalveluun tai täyttää Hyvinkään Vuokra-asuntojen verkkosivuilla. Asuntohakemuksessa esitettyjen toiveiden perusteella asiakaspalvelu laatii asuntotarjouksen. Tarjouksen saatuaan hakijalle varataan määräaika ilmoittaa tarjouksen hyväksymisestä. Asukkaalle pyritään myös järjestämään mahdollisuus tutustua tarjottuun asuntoon.

Asuntotarjouksen mukana hakijalle annetaan tarvittavat tiedot vuokravakuuden toimittamista varten. Vuokravakuus on maksettava tarjouksen voimassaoloaikana. Tarjouksen hyväksymisilmoituksen tai vakuuden maksun perusteella syntyy esivuokrasopimus.

Kaikissa Hyvinkään Vuokra-asuntojen asukasvalinnoissa sovelletaan sosiaalisia valintaperusteita. Tämän vuoksi käytössä ei ole jonotusnumeroa tai muuta etusijajärjestystä. Asukasvalinta perustuu hakijan tilanteeseen. Sitä arvioitaessa otetaan huomioon nykyinen asumismuoto, hakijan tulot ja varallisuus. Hakijoista etusijalle asetetaan suurimmassa asunnon tarpeessa olevat hakijat. Hakemuskäsittelyn yhteydessä tarkistetaan hakijoiden luottotiedot.

Hakijasta johtuvasta syystä asunnon saanti voi myös estyä, mikäli asunnottomuuden syy on itse aiheutettu (esim. hakija on esimerkiksi häädetty edellisestä asunnostaan häiriöiden vuoksi).

Asunnon tarpeeseen vaikuttavat asiat on esitettävä kirjallisesti. Puhelimitse esitetyillä selvityksillä ei ole merkitystä valintaperusteita arvioitaessa.

Hakijalle tarjottavasta asunnosta ilmoitetaan kirjallisesti. Hakijan on ilmoitettava tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:n asiakaspalveluun määräaikaan mennessä.

Vakuus

Vakuusmaksu on pääsääntöisesti yhden (1) kuukauden vuokran määrää vastaava euromäärä, joka suoritetaan Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:n pankkitilille viimeistään eräpäivänä. Luottohäiriömerkintöjen takia vakuusmaksu voi olla kahden (2) tai kolmen (3) kuukauden vuokran määrää vastaava euromäärä.

Eräpäivään mennessä maksettu vakuusmaksu on esivuokrasopimus, jonka jälkeen irtisanomisaika on yksi (1) kalenterikuukausi.

Aluetoivomukset

Asunnon sijaintia koskevat aluetoivomukset on esitettävä hakemuksessa kirjallisesti. Asuntoa tarjotaan ensisijaisesti hakijan toivomilta alueilta.

Hakemuksen täyttäminen

Hakijan ja kanssahakijan on oltava täysi-ikäisiä. Alaikäiset hakijat lisätään kohtaan "Muut asumaan tulevat henkilöt". Bruttotulot, varallisuus ja velat täytetään tasaeuroina. Nettihakemuksessa näihin kohtiin ei voi laittaa pilkkuja, pisteitä, €-merkkejä tai välilyöntejä, vaan ainoastaan numeroita. Myös puhelinnumerokenttään laitetaan ainoastaan numeroita, ei siis esimerkiksi välilyöntejä tai väliviivoja. Asunnontarpeen syyksi kannattaa valita mahdollisuuksien mukaan valmis vaihtoehto. Muu syy -kenttä joudutaan aina käsittelemään erikseen, mikä saattaa hidastaa asunnon saamista. Sitä tulisi käyttää ainoastaan silloin, kun mikään muu vaihtoehto ei kuvaa hakijan tilannetta.

Hakemuksen jättäminen

Vuokra-asuntohakemus jätetään osoitteeseen
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy
Kankurinkatu 4-6 G 1
05800 HYVINKÄÄ

tai täyttämällä nettihakemus.

Hakemuksen voimassaolo ja uusiminen

Hakemus on voimassa kolme (3) kuukautta jättöpäivästä. Hakemuksen vanhenemisesta ei ilmoiteta hakijalle erikseen, vaan hänen tulee itse huolehtia hakemuksen uusimisesta.

Hakemuksen voi uusia puhelimitse.

Ajankohtaista