Vuokralaisen vaikutuskanava - Asukasdemokratia

Vuokralaisilla on mahdollisuus vaikuttaa asumiseensa. Se onnistuu parhaiten osallistumalla asukastoimintaan. 

Kaikissa kiinteistöissä pidetään asukaskokous. Siinä äänioikeus on kaikilla talon täysi-ikäisillä asukkailla. Asukaskokouksessa valitaan asukastoimikunta.

Toimikunta valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sen tehtävänä on muun muassa:

  • päättää askartelu- ja kerhohuoneiden käytöstä, talkoiden ja muiden tilaisuuksien järjestämisestä sekä muista hallituksen toimikunnan päätettäväksi antamista asioista.
  • tehdä esityksiä ja neuvotella talousarvioista, korjaussuunnitelmista sekä ylläpidosta.
  • edistää asumiseen liittyvien erimielisyyksien ratkaisemista.

Asukaskokouksella ja asukastoimikunnalla on mahdollisuus saada yhtiöltä tarpeelliset tiedot talon asioista (mm. vuokralaskelma, talousarvio, korjaussuunnitelma, tilinpäätös, huolto- ja siivoussopimukset).

Yhtiö järjestää asukastoimikunnille koulutus- ja virkistystoimintaa tarpeen mukaan.

Ajankohtaista