Voimassaoleva asukaslaskutushinnasto

Asukkaan vastattavasta rikkomisesta tai epäsiisteydestä aiheutuvat kustannukset veloitetaan asiakaslaskutushinnaston mukaisesti.

Laskutuksessa huomioidaan asukkaan sisäänmuuttotarkastuksessa tekemät havainnot asunnon kunnosta. Sisäänmuuttotarkastus on tehtävä joko lomakkeella tai sähköisesti 14 vuorokaudessa sopimuksen aloituksesta.

Hinnasto

Ajankohtaista